Du er her: Start

Visningsalternativ

Det er lagt til rette for at du som brukar skal kunne tilpasse utsjånaden på sidene, slik at du opplever dei som gode å bruke. Nedunder kan du sjå kva endringar du kan gjere på sidene, og korleis du kan justere dei. Dersom du brukar «cookies», vil PC-en motta sidene slik du har sett opp at dei skal synast.

Skriftstorleik

Her kan du endre skriftstorleiken på alle sidene i portalen.

Normal skrift (standard) Større skrift Størst skrift

Dette kan også gjerast i nettlesaren din ved at du held nede ctrl-tasten (cmd-tasten på ein mac) og trykker pluss (+) eller minus (-). Du nullstiller endringane i nettlesaren ved å halde nede ctrl-/cmd-knappen og trykkje null (0).

Kontrast

Her kan du endre skrift- og bakgrunnsfarge. Du har to alternativ :

Normal kontrast (standard) Høgkontrast

Linjeavstand

Gjer det mogleg for deg å auke avstanden mellom tekstlinjer. Du har tre alternativ:

Normal (standard) Høg Ekstra høg

Ordavstand

Gjer det mogleg for deg å endre avstanden mellom orda på all tekst på bettstaden. Du har tre alternativ:

Standard Middels Stor

Lenkemarkering

Når lenkemarkering er på, får lenkene ein bakgrunnsfarge som gjer at dei vert lettare å få auge på. Men samstundes kan dei opplevast som visuelt forstyrrande. Du har to alternativ:

Lenkemarkering av (standard) Lenkemarkering på
 Skriv ut
Web levert av CustomPublish