Vi treng ferievikarar!

Vi treng sjukepleiarar, vernepleiarar, helsefagarbeidarar, kokk, assistentar og studentar under helsefagleg utdanning. Søknadsfristen er 14. mars 2016!

Ferievikarar 2016 Til sommaren har vi behov for ferievikarar. Vi treng m.a. sjukepleiarar, vernepleiarar, helsefagarbeidarar, kokk, assistentar og studentar under helsefagleg utdanning. Vikarar i eining for heimetenester og helsetenester bør ha førarkort kl. B. Vi ynskjer i hovudsak søkjarar som har fylt 18 år før vikariatet tar til.

SØKNADSFRIST:   14. mars 2016

Det kan søkjast via e-post eller ved skriftleg søknad. Dersom du søkjer via e-post sender du søknad til ein av kontaktpersonane på den eininga der du ønskjer sommerjobb (sjå lista under).

Skriftleg søknad vedlagd kopi av vitnemål og attestar skal sendast til :

Lindås kommune
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

NB: Merk søknaden med "FERIEVIKAR" og NAMNET PÅ EININGA der du søkjer stilling. Attestar og vitnemål vert ikkje returnert.

 

Eining for helsetenester, avd. psykisk helse og rus

Eining for sjukeheimstenester

Eining for heimetenester

Eining for funksjonshemma:

Eining for reinhald:

  • Avdelingsleiar Ronny Hoff,  tlf. 56 37 51 74, e-post: ROH@lindas.kommune.no
  • Soneleiar Torill Kvammen, tlf. 97 58 95 21

Sentralkjøkken:

Nordhordland legevakt:

Eining for eigedom:

Web levert av CustomPublish