Vi treng ferievikarar!

Vi treng sjukepleiarar, vernepleiarar, helsefagarbeidarar, kokk, assistentar og studentar under helsefagleg utdanning. Søknadsfristen er 9. mars 2015!

Lindås kommune har 15.000 innbyggjarar og er nabokommune til Bergen. Ein vekstkommune med godt utbygde tenester og eit variert næringsliv. Knarvik er kommunesenter og regionsenter for Nordhordland. Administrasjonsmålet i kommunen er nynorsk. Vår visjon er å vera ein kommune der draumar blir røyndom, derfor ønskjer vi å vera kvalitetsbevisste, framtidsretta, inkluderande og tenestevillige.

Ferievikarar 2015

Til sommaren har vi behov for ferievikarar. Vi treng m.a. sjukepleiarar, vernepleiarar, helsefagarbeidarar, kokk, assistentar og studentar under helsefagleg utdanning. Vikarar i eining for heimetenester og helsetenester bør ha førarkort kl. B. Vi ynskjer i hovudsak søkjarar som har fylt 18 år før vikariatet tar til.

 

SØKNADSFRIST:   09.03.15

Det kan søkjast via e-post eller ved skriftleg søknad. Dersom du søkjer via e-post sender du søknad til ein av kontaktpersonane på den eininga der du ønskjer sommerjobb (sjå lista under).

Skriftleg søknad vedlagd kopi av vitnemål og attestar skal sendast til :

Lindås kommune
Dokumentsenteret
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

NB: Merk søknaden med "FERIEVIKAR" og NAMNET PÅ EININGA der du søkjer stilling. Attestar og vitnemål vert ikkje returnert.

 

Eining for helsetenester, avd. psykisk helse og rus

 • Einingsleiar Reidun Sæbdal, tlf.  56 37 57 21, e-post: reidun.sebdal@lindas.kommune.no
 • Avd.leiar Merethe Landaas, tlf.. 48 88 23 16, e-post: merethe.Landaas@lindas.kommune.no

Eining for sjukeheimstenester

 • Einingsleiar Leni Dale, tlf. 56 37 51 81, e-post: leni.dale@lindas.kommune.no
 • Ass. einingsleiar Simon Grandahl, tlf. 56 37 57 16, e-post: simon.grandahl@lindas.kommune.no

Eining for heimetenester

 • Einingsleiar Kari Bjørkheim, tlf. 56 37 55 92, e-post: kari.bjorkheim@lindas.kommune.no
 • Ass. einingsleiar Bente F.Helland, tlf. 56 35 56 03, e-post: bente.fjelstad.helland@lindas.kommune.no

Eining for funksjonshemma:

Eining for reinhald:

 • Einingsleiar Ronny Hoff,  tlf. 56 37 51 74, e-post: ROH@lindas.kommune.no
 • Soneleiar Torill Kvammen, tlf. 97 58 95 21

Sentralkjøkken:

 • Einingsleiar Halldis S. Olsen, tlf. 56 37 57 58, e-post: halldis.sletten.olsen@lindas.kommune.no
 • Kokk Linda K. Husebø, tlf. 56 37 57 58        

Nordhordland legevakt:

 • Ass. driftsleiar Solfrid Aase, tlf. 48 23 21 85, e-post: solfrid.aase@helse-bergen.no

Eining for eigedom:

Web levert av CustomPublish