Vi reingjer vassleidningsnettet

Desse områda blir berørt: Seim, Isdal,Alvermarka,Alversund, Alverstraumen, Hilland, Tveiten, Fosse og Knarvik.

Når skjer det ? 

Frå 4. april til 8. april mellom klokka 08.00 og 18.00. Det kan gå ut over denne tida, men du vil uansett få varsel på sms.

Kva betyr dette for deg:

Under reingjering av vassleidningsnettet kan det bli misfarging av vatnet og varierande trykk. Unngå difor unødig bruk i denne tida. Du får ei tekstmelding når vi er i ditt område.

Kontakt oss:

Ved spørsmål ta kontakt på vakttelefon: 957 02 500

Web levert av CustomPublish