Vellukka kriseøving!

Lindås kommune har øvd på kommunal kriseleiing og atomberedskap i ei øving i regi av Fylkesmannen i Hordaland i dag.

Kommunane i fylket har valt å trene på ulike område. Lindås valte å ikkje trene på informasjon, og har difor ikkje involvert innbyggjarane i kommunen.

Web levert av CustomPublish