Valnemnda

Valnemnda er sett saman av ein person frå kvart parti som er representert i kommunestyret.Nemnda kjem med innstilling til kommunestyret når personar skal veljast til å representera Lindås kommunestyre, samt supplering av vallister ved endring i samansettinga av utval.

Valnemnda 2011-2015 

Medlem Parti
Åshild Halland - leiar V
Nina Bognøy -  nestleiar Ap
May Eva Sandvik H
Nina Øvreås Stabell Frp
Jostein Hellestveit Sp
Arne Ramslien Krf

 

Web levert av CustomPublish