Vakttelefonar Lindås kommune

Naudnummer

 • Brann og større ulykker - 110
 • Politi og redningssental - 112 
 • Ambulanse medisinsk nødtelefon - 113

Brann - avfall/bråtebrenning 918 61 247

Vatn og avlaup (utanom arb.tid) 957 02 500

Veg (utanom arb.tid) 918 61 247

Heimetenesta kl. 07.00 - 22.00:

 • Alversund/Seim 991 06 824
 • Knarvik 909 85 372
 • Lindås 913 91 887
 • Ostereidet 992 42 163

Heimetenesta kl. 22.00-07.00 (Nattpatruljen) 991 06 824

Sjukeheimstenesta

 • Knarvik sjukeheim,  5637 5740
 • Lindås bu- og servicesenter 5637 5615
 • Såta bu- og servicesenter 5637 5092

      Vakttelefonar dersom det er problem med telefonisystem:

 • Knarvik sjukeheim, avdeling 1   474 60 885
 • Knarvik sjukeheim, avdeling 2   474 60 886
 • Knarvik sjukeheim, avdeling 3   900 52 292
 • Lindås bu- og servicesenter       913 91 402
 • Såta bu- og servicesenter          415 67 793

Veterinær

 • Dagfinn Berg 56 36 98 30
 • Nils Skaar 56 35 10 50

        Ved trong for akutt veterinærhjelp utanom ordinær arbeidstid ta kontakt med:

 • Carl Aage Wangel: tlf 56 351106
 • Knarvik Dyreklinikk: tlf 56 354575

        Du vil då få opplyst kven som er vakthavande veterinær.

Web levert av CustomPublish