Ungdomsrådet

Ungdomsrådet skal gje ungdom høve til å påverka og ta ansvar for eige oppvekstmiljø, gjennom aktiv deltaking og medverknad i politiske prosessar.

Ungdomsrådet består av ti medlemmar valt frå ungdomsskulane og den vidaregåande skulen i Lindås. Ungdomsrådet er partipolitisk nøytralt, men er og meint å vera ein arena der ungdom får engasjera og skulera seg i politisk arbeid. Rådet er høyringsorgan i saker som vedkjem barn og unge, eit talerøyr og eit samarbeidsorgan mellom kommuneadministrasjonen og ungdomen.

Ungdomsrådet 2016-2017

Medlemmer Skule Klasse Mobil
Morten Gunnarson Stokke Nordhordland Kristne Grunnskule 9 97518501
Bjarne Karlsen Vatnøy Nordhordland Kristne Grunnskule 9 97113269
Anette Andersen Sæbø Knarvik Videregåande skule VG2 41326090
Anja Hodneland Gjertsen Knarvik Videregåande skule 3 45201951
Baste skoglund Fjellanger Ostereidet Ungdomsskule 10 98813772
Marius Hellan Hindenes Ostereidet Ungdomsskule 10 90253074
Simon Lie Knarvik Ungdomsskule 9 90017897
Emilie Mentzoni Knarvik Ungdomsskule 10. 46428977
Vilde Herland Lindås Ungdomsskule 9 46810886
Elise Hellebø Haugen Lindås Ungdomsskule 10. 90573577

 

Varamedlemmer Skule Klasse Mobil
Cathrine Høgquist Nordhordland Kristne Grunnskule 8 97892950
Victoria Sollid Nordhordland Kristne Grunnskule 8 95723128
  Knarvik Videregåande skule    
  Knarvik Videregåande skule    
Trude Tjensvold Øvretveit Ostereidet Ungdomsskule 10 91331996
Isabel Marlen Haugland Ostereidet Ungdomsskule 10 94183131
Tuva Myksvoll Knarvik Ungdomsskule 9. 90698747
Eline Ramslien Knarvik ungdomskole 8. 98105362
Andrè Johnsen  Lindås Ungdomsskule 10. 47634658
Emil Kristoffer Frotjold Lindås Ungdomsskule 8. 41385696
Web levert av CustomPublish