Tips til Johannes Kleppevik sin minnepris?

Kvart år deler styret for stiftinga ut ein minnepris, som skal gå til einskildpersonar, lag og organisasjonar som på ein framifrå måte fremjar kystkulturen i Hordaland.

Styret ber om å få tilsend grunngjevne framlegg på kandidatar som fortener prisen innan 1.april 2015.
 
Send framlegget på e-post til postmottak@sund.kommune.no eller skriftleg til
 
Sund kommune
Kultur
Pb 23
5371 Skogsvåg
 
Frist er 1. april. 
 
Minneprisen 2015 vert delt ut under kystkulturstemnet på Trellevik kystkultursenter i Sund laurdag 23. august om ettermiddagen.
 
Minnefondet er oppretta av Sparebanken Vest.
Web levert av CustomPublish