Norwegian for foreigners

Last name, first name, middle name Etternavn, fornavn, mellomnavn
Gender - Kjønn*
Mother tounge or other foreign languages, Oral and/or in writing (good - middle - bad - illiterate), Morsmål eller andre fremmedspråk, Muntlig og/eller skriftlig (god - middels - dårlig - analfabet)
How many years with...? - Hvor mange år med...? Basic education/Grunnskole, High school/Videregående skole, University/Universitet eller høyskole
What courses do you want to attend? - Hvilke kurs vil du delta på?*
Day or evening course? - Dagkurs eller kveldskurs?*
Web levert av CustomPublish