Skulestart på Lindås vaksenopplæring

Måndag starta vaksenopplæringa med norskkurs for nybegynnarar.

For nivå A1 og nivå A2 er det undervisning måndag og onsdag klokka 17.15 – 19.45. For dei som har kome til nivå B1 og nivå B2 er det undervisning tysdag og torsdag kl. 17.15 – 19.45.

Lindås vaksenopplæring har i tillegg norskkurs på dagtid (Nivå A1 – A2 – B1) tre dagar i veka og grunnskole for vaksne (norsk, matematikk, engelsk, naturfag og samfunnsfag) fem dagar i veka.

Web levert av CustomPublish