Skular og skulekrinsar

Skulekrinsar
Kva skule høyrer du til? Kan du velje skule?

Skulestart
Innskriving og tildeling av plass. Har du flytta? 

Tidleg eller utsett skulestart
Slik søkjer du om tidlegare eller seinare skulestart.

Overgangen frå barneskule til ungdomsskule
Reglar og rutinar for å sikre ein god overgang.

 

Web levert av CustomPublish