Sjukeheimsplass

Sjukeheimsplass er et tilbod til eldre og sjuke som ikkje kan bu heime fordi dei treng helse- og omsorgshjelp store delar av døgnet. Du kan få tilbod om  eit korttidsopphald  eller langtidsopphald.

Lindås kommune har to sjukeheimar 

 • Knarvik sjukeheim
 • Lindås bu- og servicesenter

Ulike typar korttidsopphald

 • Korttidsopphald
 • Rehabilitering
 • Utgreiing og behandling
 • Avlasting  med rullerande avlasting

Trykk her for å lese meir om korttidsopphald

Ulike typar langtidsopphald

 • Ordinære plassar
 • Skjerma avdeling for personar med demens
 • Avdeling for eldre med psykisk liding

Trykk her for å lese meir om langtidsopphald

Kva kostar det?

 • Korttidsopphald: Pris per døgn
 • Avlastning: Gratis
 • Langtidsopphald: Prisen er avhengig av brukar sin økonomi

Slik søkjer du

Trykk her for å gå til søknadsskjema for helse- og omsorgstenester.

Slik klagar du

Trykk her for å lese korleis du kan klage på eit vedtak eller tilbodet du får.

 

Web levert av CustomPublish