Sikre eigedomen din mot vatn og vind

Vi kan vente mykje nedbør og vind det neste døgeret. Her kjem kontaktinformasjon til kommunen og og nokre enkle råd for å sikre eigen eigedom.

Yr melder om mykje nedbør og vind det neste døgeret.

Kva bør du gjere?

Ta ein ekstra runde for å sikre eigen eigedom.

Sjekk at slusar er opne og reinsa for løv og pinnar, lukk vindauge og sikre lause møblar og ting.

Kontakt oss for hjelp

Har du behov for å komme i kontakt med vaktpersonell i Lindås kommune utanfor ordinær arbeidstid, bruk vakttelefonane våre.

  • Vatn og avlaup (utanom arbeidstid): 957 02 500
  • Veg (utanom arbeidstid): 918 61 247

Trykk her for å gå til oversikta over alle vakttelefonar i Lindås kommune.

Web levert av CustomPublish