Sentraladministrasjonen

Rådmannsgruppa

18. desember 2013 Les meir

Rådgjevarane

19. desember 2013 Les meir

Personalavdelinga

08. november 2013 Les meir

Stabsavdelinga

19. desember 2013 Les meir

Rekneskapsavdelinga

Avdelingsleiar Jorunn K. Fosse tlf 5637 5000 rapporterer til rådmannsgruppa.

Avdelinga tek i vare alle oppgåver knytt til inn- og utgåande transaksjonar utanom lønn.

19. desember 2013 Les meir
Web levert av CustomPublish