Pålogging til Norskprøven

Pålogging til Norskprøven

Samfunnskunnskapsprøve

Fredag 29.januar 2016 arrangerer Lindås Vaksenopplæring samfunnskunnskapsprøve for vaksne innvandrarar.

Vi gjer merksam på at Lindås Vaksenopplæring, avd. norsk- og grunnskuleopplæring, arrangerer samfunnskunnskapsprøve den 29. januar 2016.

Prøven gjeld dei som har rett og plikt (plikt) til norsk og samfunnskunnskap, og har fått vedtak om opphald etter 1. september 2013.

Deltakarar kan melde seg på til prøven på nettet.

https://adaptit.enovate.no/adapt-it/PPSamf#/testcenter/be98b7a644ee9d720144f3204895124f

Deltakarar ved Lindås Vaksenopplæring kan ta kontakt med læra for å melde seg på til prøven.

Om prøven sjå:

http://www.vox.no/samfunnskunnskapsprove/

Web levert av CustomPublish