Renovasjon for hushald

Alle bustader i Nordhordland må ha ei renovasjonsordning. Lindås kommune er ein del av det interkommunale renovasjonsselskapet NGIR.

Når du flytter til ein ny bustad, har du sjølv ansvar for å skaffe dei bossdunkane som du treng til ditt avfall. NGIR har tre avfallsdunkar som standard:

  • ein til bioavfall (140 l)
  • ein til papir og papp (140 l)
  • ein til restavfallet (140 l)

Dersom du treng større dunk for restavfall og papir, kan du bestille det hos NGIR. For plastemballasje får du utdelt blanke plastsekker som du set ut ved sida av papirdunken din. Dersom du ønskjer å kompostere matavfallet, kan du inngå avtale om heimekompostering.

Kva kostar det?

Gebyr per år per husstand:

Renovasjonsgebyr bustad (140 liter)

 kr 3680

Tillegg for stor restavfallsdunk (240 liter)

 kr 400

Rabatt for restavfallslevering kvar 4. veke

kr 400

Rabatt for heimekompostering

kr 500

 

Flytta inn i heilt nytt hus?

Når bustaden din er klar for innflytting, får renovasjonsselskapet ein såkalla attest frå kommunen. Faktura blir automatisk send til tinglyst eigar. Du er sjølv ansvarleg for å bestille bossdunkane.

Trykk her for å gå til meldeskjemaet på NGIR sine heimesider

Kjøpt hus?

Har du kjøpt ein bustad som allereie har renovasjonsordning og bossdunkar, overtar du automatisk desse. Dersom du ønskjer å gjere endringar, anten å få større dunkar eller annan frekvens på tømminga, må du fylle ut skjema om endring av renovasjon og sende dette til NGIR.

Trykk her for å gå til meldeskjemaet på NGIR sine heimesider

Flytta inn i sameige/burettslag?

I sameige og burettslag er ofte fellesløysingar for avfall brukte. Flytter du inn i ein slik bustad, får du informasjon om avfallsordninga hos eigar.

Selt bustaden din?

Når du sel eigedommen din, får NGIR varsel frå eigedomsregisteret om eigarskifte når salet er tinglyst. Dunkane følgjer eigedommen, slik at ny eigar overtar dine dunkar og di renovasjonsordning. Dersom den nye eigaren ønskjer å gjere endringar, må han melde dette til oss. 

Web levert av CustomPublish