Lokalt og sentralt regelverk

Her finn du eit oversyn over lokale reglar. I tillegg har vi delt lenker til lovverk og aktørar, slik at du som ønskjer det kan dykke ned i denne informasjonen.

Vårt regelverk:

  • Standard abonnementsvilkår for vatn og avløp. Desse består av KS sine "administrative bestemmelser" og "tekniske bestemmelser". Sidan begge desse dokumenta er omfatta av andsverklova, kan vi ikkje leggje ut lenker til desse her.
  • Forskrift for fettutskiljarar
  • VVA-norm (NB: Vel kommune i rullegardin til venstre på sida)
  • Gebyrforskrifta

Sentrale lovar og regler:

Relevante lenker:

Web levert av CustomPublish