Helsetilstand og påverknadsfaktorar

Korleis står det eigentleg til med innbyggjarane i kommunen vår?

Til liks med mange andre kommunar og fylke har Lindås kommune laga ein rapport som gir oversikt over helsetiltstanden til innbyggjarane våre og sett på kva faktorar som påverkar helsa. Oversikta gjer at vi i kommunen kan bli meir treffsikre i arbeidet med å betre folkehelsa i Lindås.

Rapporten er frå mars 2016, og vart laga i forkant av arbeidet med ny kommuneplan for Lindås kommune.

Trykk her for å laste ned rapporten "Helsetilstand og påverknadsfaktorar, mars 2016".

Web levert av CustomPublish