Råd og hjelp ved overgrep

Det er for tida mykje merksemd i media om politiet sitt arbeid med overgrepssakar. Dersom du treng hjelp, er det fleire du kan ta kontakt med.

Her kan du få råd og rettleiing

Ønskjer du å drøfte ei bekymring eller få råd, kan du alltid ta kontakt med læraren din, helsesøster, fastlegen din, barnevernet og politiet.

Kontaktinformasjon til ulike hjelparar:

Her kan du få meir informasjon

Web levert av CustomPublish