Prisar for utleige av idrettsanlegg

Kva kostar det?

  • Det er ulike prisar for lag og organisasjonar og kommersielle aktørar.
  • Å leige hall til faste aktivitetar for barn og unge opp til 19 år er gratis.
  • Vi gir ikkje rabattar. Arrangørar kan søkje kultureininga om tilskott til enkeltarrangement.

Trykk her for å laste ned og bla i pris- og gebyrregulativet til Lindås kommune.

Web levert av CustomPublish