Prisar og berekningar for vatn og avløp

Kva kostar det?

Gebyr- og betalingssatsane til kommunen er samla i eitt dokument. 

Gebyra for vatn, avløp, feiing og renovasjon finn du i kapittel 3.

Trykk her for å gå til sida med gjeldande gebyr- og betalingssatsar.

Slik reknar vi ut kva du må betale for

Rekninga du får på vatn og avløp frå kommune heng saman med arealet på huset eller leilegheita di.

  • Bustadar under 90 kvadratmeter betalar for 125 kubikk kvart år
  • Bustadar over 90 kvadratmeter betalar for 250 kubikk kvart år

Dette gjeld for alle husvære over 50 kvadratmeter, også utleigeleilegheiter og hyblar du har i bustaden din.

Satsen per kubikk er 11,90 kroner.

Web levert av CustomPublish