Postlister og innsyn

Vi gjer merksam på at publisering av dokument (som ikkje er unnateke offentlegheit) skjer tidlegast 3 verkedagar etter at dei er journalførte ved vårt dokumentsenter. Post til kommunen vert normalt journalført straks den er motteken. Brev frå kommunen vert journalførte eit par dagar etter at dei er ekspederte.

Her kan du lesa meir om å senda post til Lindås kommune

Her kan du lesa meir om innsynsrett i offentlege dokument og journalar

 Skriv ut
Web levert av CustomPublish