Politisk reglement

Politisk styringsstruktur og reglement for Lindås kommune

Vedtatt i kommunestyret 15. desember 2016

Web levert av CustomPublish