Politikk

- Berre gjennom engasjement kan vi ta vare på og styrke lokaldemokratiet, seier ordførar Astrid Aarhus Byrknes og held fram:

- Gjennom lokalpolitikken legg vi rammene for kva slags samfunn vi ønskjer å skapa. I ein stor kommune som Lindås er det mange og samansette behov. Engasjement frå dei som bur her, er den beste forsikringa for at alle blir høyrt og sett. Og så er jo Lindås eit veldig spennande område å driva politikk i. Vi har så mange moglegheiter, og så mykje positivt som skjer i både næringslivet og kulturlivet i bygdene våre, seier ordføraren.

Web levert av CustomPublish