Planavdelinga på kundesenteret - kvar veke!

Ønskjer du innsyn i vedtatte arealplanar? Har du spørsmål knytt til planarbeid? Planavdelinga har planvakt ein gong i veka, der kan du få informasjon knytt til planar.

Tilsette frå planavdelinga er på kundesenteret onsdagar frå klokka 09.00 til 11.00 og klokka 11.30 til 15.00. Vi har ikkje folk i kundesenteret på desse datoane hausten 2018: 29. august, 17. oktober, 21. november, 12. desember

Vi kan svare på spørsmål knytt til innhaldet i reguleringsplanar. Har du spørsmål om ei spesiell byggjesak, må du heller møte byggjesak på kundesenteret på tysdagar eller torsdagar.

Møt opp på kundesenteret på rådhuset eller ring oss på 56 37 51 00.

Du kan også ta kontakt med oss på e-postadressa til plan: plan@lindas.kommune.no.

Nytt planregister

Du finn det nye planregisteret her. Planregisteret er framleis under utvikling. Finn du ikkje planen du leiter etter, ta kontakt med planvakta eller send ein epost til plan@lindas.kommune.no.

Planar under arbeid

Ynskjer du kontakt direkte med ansvarleg planleggar for planar under arbeid? Send ein e-post direkte til vedkomande

Offentlege planar:

Plan

Ansvarleg planleggar

E-postadresse

Kommunedelplan Knarvik-Alversund med Alverstraumen

Trude Langedal

Trude.Langedal@lindas.kommune.no

Arealdel av kommuneplan (KPA)

Marte Hagen Eriksrud

Marte.hagen.eriksrud@lindas.kommune.no

Områdeplan Alversund

Frøydis Ones

Froydis.Ones@lindas.kommune.no

Områdeplan Lonena

Kaia Marie Amland

kaia.marie.amland@lindas.kommune.no

Områdeplan Ostereidet

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Kommunedelplan for E39 Flatøy-Eikefettunnelen Marte Hagen Eriksrud Marte.hagen.eriksrud@lindas.kommune.no

 

Private planar:

Plan

Ansvarleg planleggar

Epostadresse

Bruvoll bustadområde

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Hillesvågen (næringsområde)

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Kjevikdalen næringsområde

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Alver næringsområde sør

Christian Hagerup Reinshol

Christian.Reinshol@lindas.kommune.no

Stølsmarka

Christian Hagerup Reinshol

Christian.Reinshol@lindas.kommune.no

Nystøltunet

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Sjurneset

Christian Hagerup Reinshol

Christian.Reinshol@lindas.kommune.no

Eidsnesstraumen

Christian Hagerup Reinshol

Christian.Reinshol@lindas.kommune.no

Hamnneset

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Fv 57 Lindås-Mongstad

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

E-39 oval rundkøyring, Knarvik

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Feste kai- og næringsområde

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Alver næringsområde

Christian Hagerup Reinshol

Christian.Reinshol@lindas.kommune.no

Alverstraumen kai

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Fv 57 Skodvin-Vågseide

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Nappevika småbåtanlegg

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Åsgard småbåthamn

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Nedre Bergås bustadområde

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Risøy hyttefelt

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Eikefet-Urdal, utv. Steinbrot, reguleringsendring

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

E-39 Vikane-Eikangervåg

Christian Hagerup Reinshol

Christian.Reinshol@lindas.kommune.no

 

 

Web levert av CustomPublish