Plan, byggjesak og eigedom

Bad og kjøkken, bod og uthus, bruksendring, byggjegrense, eldstad og skorstein, fasadeendring, driftsbygning, garasje og carport, gjerde og levegg, avløpsanlegg og utsleppsløyve, endringar innandørs, støttemur og drenering, terrasse og balkong, tilbygg og påbygg, kjellar og underbygg.

Status på saka di
Kven er sakshandsamaren din? Kva er status i saka di?

Treng du hjelp?
Vi er i kundesenteret kvar tysdag og torsdag. 

Søkje med hjelp frå fagfolk
Roller i byggjesaka. Sjekk om føretaket er godkjent.

Førehandskonferanse
Slik ber du om ein førehandskonferanse. Dette må du ta med.

Slik klagar du
Ikkje nøgd med vedtaket? Slik går du fram.

Kommunal planlegging
Høyringar, kommuneplan, reguleringsplan, plansystemet vårt.

Miljø og klima
Miljøfyrtårn, miljøinformasjon.

Web levert av CustomPublish