Plan, byggjesak og eigedom

Før du byggjer, river eller endrar noko på eigedomen din, sjekk om du må søke, om du kan søke sjølv eller må ha hjelp av fagfolk.

For å gjere det enklast mogleg, har vi delt informasjonen i to.

Er du ein privatperson? Trykk her.

Her får du hjelp til å vurdere om du må søke, kan søke sjølv eller må ha hjelp av fagfolk.

Her finn du også informasjon om nabovarsling, anten du skal byggje sjølv eller har ein nabo som byggjer.

Er du ein profesjonell aktør? Trykk her.

Sida er under oppbygging. Her kjem det informasjon til røyrleggjarar, byggjefirma og andre profesjonelle aktørar.

 

Besøksadresse: 
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ

Kontaktpersonar:
Siril Therese Sylta, avdelingsleiar for byggjesak
Telefon: 56 37 51 62 eller 409 10 880
E-post: siril.sylta@lindas.kommune.no

Web levert av CustomPublish