Ordførar Astrid Aarhus Byrknes.

Ordførar Astrid Aarhus Byrknes. Foto: Øyvind Ganesh

Ordførar og varaordførar

Astrid Aarhus Byrknes (KrF) er den øvste politiske leiaren i Lindås kommune.

Astrid Aarhus Byrknes (født 9. april 1963) gjekk inn i vervet som ordførar etter kommunevalet i 2007, og fekk fornya tillit i 2011 og 2015. Ordføraren er medlem av Kristeleg Folkeparti, som styrar kommunen ilag med Arbeiderpartiet, Venstre og Senterpartiet.

Varaordføraren er frå Arbeiderpartiet, og heiter Nina Bognøy.

Kontakt ordføraren

Astrid Aarhus Byrknes, ordførar
Mobil: 913 80 688
E-post: ordforar@lindas.kommune.no

 

 

Web levert av CustomPublish