Nytt saks- og arkivsystem

I samband med innføring av nytt saks- og arkivsystem i kommunen 17. februar, kan det oppstå forseinkingar i sakshandsaming, postlister mm. i veke 8. Vidare vil vårt e-innsyn vere borte nokre dagar før det nye stystemet kjem på plass.Vi vil gjere vårt beste for å unngå ulempe for innbyggjarane våre.

Web levert av CustomPublish