Nye prisar frå 1. januar 2017

Her kan du bla i heftet med dei nye gebyr- og betalingssatsane for 2017.

Med atterhald om godkjenning i kommunestyret 15.desember 2016 vert det endring i gebyr- og betaligssatsar gjeldande fom 1. januar 2017:

  • Kommunale gebyr for vatn
  • Kommunale gebyr for avløp
  • Kommunale gebyr for feiing
  • Kommunale gebyr for renovasjon
  • Kommunale gebyr for slamtømming
  • Foreldrebetaling SFO
  • Foreldrebetaling i barnehage
  • Betalingssatsar for helse- og omsorgstenester
  • Gebyr teknisk sektor

Trykk her for å lese i heftet med gebyr- og betalinssatsar for 2017.

Trykk her for å lese vedtaket og saksframlegget til formannskapet 24. november 2016.

Web levert av CustomPublish