Sosiale tenester

Introduksjonsprogram for flyktningar
Individuell plan for nytilkomne flyktningar. Hjelp til å klare seg økonomisk.

Kvalifiseringsprogrammet
Hjelp til å komme i arbeid og aktivitet.

Økonomisk hjelp og rådgjeving
Gjeldsrågiving, økonomisk støtte, hjelp til å finne bustad i naudsituasjon, hjelp til å skaffe varig bustad.

Web levert av CustomPublish