Næringsutvikling

Næringsfond og andre støtteordningar
Treng du starthjelp eller støtte til å vidareutvikle ei bedrift? Søk om støtte frå næringsfondet til Lindås kommune.

Etablerarhjelp
Treng du råd og rettleiing til å starte ein ny bedrift? Vi har laga ei liste over sentrale aktørar som kan vere relevante for deg.

Etablerarprøven
Påmelding, betaling, pensum.

Ledig næringsareal
Her finn du eit oversyn over ledig næringsareal i Lindås. 

Web levert av CustomPublish