Næring

Næringsfond og andre støtteordningar
Treng du starthjelp eller støtte til å vidareutvikle ei bedrift? Søk om støtte frå næringsfondet til Lindås kommune.

Etablerarhjelp
Treng du råd og rettleiing til å starte ein ny bedrift? Vi har laga ei liste over sentrale aktørar som kan vere relevante for deg.

Etablerarprøven
Påmelding, betaling, pensum.

Kunnskapsprøvane
Prøve for styrar av stad med salsbevilling eller skjenkebevilling.

Ledig næringsareal
Her finn du eit oversyn over ledig næringsareal i Lindås. 

Salsløyve for alkohol
Vil du selje alkohol i butikken din? Slik søkjer du.

Serveringsløyve for mat og drikke
Skal du starte eller overta ein stad? Slik søkjer du.

Skjenkeløyve for alkohol
Skal du starte eller overta ein stad? Vil du servere alkohol? Slik søkjer du.

Skjenkeløyve for opne og lukka arrangement
Ambulerande løyve. Enkeltarrangement. Slik søkjer du.

Skjenketider
Skal du servere alkohol? Sjekk når du kan starte og når du må avslutte skjenkinga.

Web levert av CustomPublish