Søk støtte til kulturaktivitetar innan 1. september.

Søk støtte til kulturaktivitetar innan 1. september. Picasa

Midlar att i kulturpotten

Det er framleis mogleg å søke støtte frå restpotten til kulturmidlane. 

Søknadsfrist for å søkje kulturmidlar til aktivitets/prosjekttilskot (resttildeling) i 2014 er 1. september.

Søknadsskjema finn du under fana "sjølvbetening" øvst på heimesida.

Søknadsskjema og nye retningsliner finn du også her - trykk på denne lenka for å gå til sida.

Web levert av CustomPublish