Lydprøve onsdag 8. juni

Sivilforsvaret skal teste dei offentlege lydanlegga, onsdag 8. juni kl 12.00.

Lydprøven, som vert sendt ut over dei offentlege lydanlegga, betyr "Viktig melding - lytt på radio".

Totalt består av tre signalseriar med tre lange støt - med eitt minutts pause mellom seriane. 

Web levert av CustomPublish