Landbruk

Veterinærvakt
Når kan vi hjelpe deg? Slik tar du kontakt.

Båndtvang
Frå 1. april til 20. august

Bu- og driveplikt
Buplikt. Konsesjon. Driveplikt.

Tilskott
Produksjonstilskott. Tilskott til drenering. Avløysarordninga. Spesielle miljøtiltak (SMIL). Erstatning for husdyr som er drepne av rovdyr.

Jegerprøve
Nordhordland Jakt- og Fiskelag. Eksamen. Kurs.

Skogfond
Slik søkjer du om utbetaling frå fondet.

Landbruksveg
Bygging og endring av veg. Slik søkjer du.

Web levert av CustomPublish