Kva sykkelvanar har du?

Vi har laga ei undersøking for å kartleggje kva sykkelvanar og -haldningar du har! Alle innspel er god hjelp til kommunen sitt vidare arbeid med å leggje til rette for meir sykling i kvardagen.

Vi gjennomførerer spørjeundersøkinga ilag med kommunane Meland, Fjell og Os

Slik svarar du på undersøkinga

Det tar berre 5-7 minutt å svare på undersøkinga. Alle svar er anononyme. Undersøkinga fungerer like fint på mobil, som pc eller nettbrett.

Vi har fokus på hovudsykkelvegene i kommunane, men du må gjerne gi tilbakemelding om andre stadar. Svar kan sendast frå  pc, mobil eller nettbrett.

Du kan gi innspel til fleire konkrete strekningar og område i løpet av perioden.

Trykk her for å starte undersøkinga.

Råflott premie

Alle som gjennomfører heile undersøkinga, og som er busett/arbeidstakar/elev i kommunen, er med i trekninga av ein el-sykkel til verdi av 20.000 kroner.

Siste frist for å svare på undersøkinga er måndag 5. juni

 

Tusen takk for hjelpa! Vi set stor pris på alle innspel.

Web levert av CustomPublish