Kurs for gründerar

Treng du hjelp til å komme i gang med din forretningside - eller vidareutvikle ein allereie etablert bedrift?

Etablerersenteret til Business Region Bergen har kurs og gir rettleiing til etablerarar, oppstartsbedrifter, gründerar og entreprenørar.

Du kan velje mellom alt frå økonomikurs til grunnkurs i etablering til treffpunkt.

Treffpunkt er ein møteplass for deg som har starta eller skal stare eigen verksemd. Her kan du møte andre i same situasjon og få god og nytting informasjon. Det er ulike tema for kvar samling.

Trykk her for å gå til sida med oversikt over alle kursa til Etablerersenteret.

Web levert av CustomPublish