Kulturmidlar

Nye skjema for søknad om kulturmidlar er klare. Ver særleg merksam på at alle vedlegga må bli sendt til kommunen - enten lagt ved søknaden eller ettersendt per post/epost - for at søknaden kan bli handsama.

Dei nye fristane for å søkja er:

 

Driftstilskot:                                   15. mars

Aktivitets / prosjekttilskot:              15. mars med resttildeling 01. september

Investeringstilskot:                        15. mars

 

Sjå elles nye retningslinjer for tildeling av Kulturmidlar.

 

Web levert av CustomPublish