Kultur, fritid og aktivitet

Kulturskulen
Våre tilbod. Kontaktinformasjon til lærarane våre. Slik søkjer du.

Idrett
Søk om tid i anlegga våre. Prisar og regelverk. Anlegg og hallar. Turmål og friluftsområde. Rettleiing.

Bibliotek
Finn ditt bibliotek. Bli ein lånar.

Frivilligsentralen
Tilskuddsportalen. Lag og organisasjonar. Rettleiing.

Borgarleg vigsel
Slik går du fram. 

Seniorsenteret
Seniorsenter i Knarvik, på Lindås og Ostereidet. Program.

Den kulturelle skulesekken
Om tilbodet. Kva skjer i Lindås?

Tilskotsordningar
Kulturmidlar. Tilskuddsportalen.

Kulturminne
Roparhaugsamlinga. Husmannsplassen i Vikje. Leivestad gard. Gamlestova på Tveiten. Tinghuset på Lindås. Naust i Kvamsvågen.

Skjenkeløyve for opne og lukka arrangement
Ambulerande løyve. Enkeltarrangement. Slik søkjer du.

Web levert av CustomPublish