Krisesenter

Krisesenteret for Bergen og omegn er et lågterskeltilbod for deg som har vore utsett for vald i nære relasjonar og treng vern eller rettleiing.

 • Har du vore eller er du utsett for vald eller mishandling?
 • Har du problem med å avgjere for deg sjølv kva det er som skjer?
 • Treng du ein stad å bu i ein akuttsituasjon?
 • Treng du nokon du kan stole på?
 • Ta kontakt med krisesenteret så kan vi saman prøve å finne løysingar.

Du kan vere anonym.

Kva tilbyr krisesenteret?

 • Eit menneske som lyttar til det du ønsker å fortelje.
 • Informasjon om rettar, råd og rettleiing på telefon eller ved oppmøte. 
 • Eit tilbod om ein trygg og mellombels bustad. 
 • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, NAV eller andre.
 • Eit særleg fokus på barn i familiar der det blir brukt vald.
 • Hos oss skal du oppleve tryggleik og omsorg. Dei tilsette hjelper med praktiske ting.
 • Overnattingsplass, med kvinner og menn i ulike hus.

Alle dei tilsette på krisesenteret har teieplikt.

Har du behov for tolk, så ordnar vi dette.

Kva kostar det?

Tilbodet er gratis.

Kontakt oss

Du kan kontakte krisesenteret i Bergen på telefon 55 31 50 50.

Krisesenteret har hemmeleg adresse. Dei tilsette avtalar ein møtestad med deg, når du tar kontakt.

Les meir

Trykk her for å gå til heimesida til krisesenteret i Bergen.

Web levert av CustomPublish