Kontormøte om E39 Eikefet-Romarheim

Rådmannen invinterer alle innbyggjarar til kontormøte på Vikanes onsdag 12. februar, om planane for E39 mellom Eikefet og Romarheim.

 

Kontormøtet vert i grendahuset på Vikanes, er det er ope frå klokka 14.00 til 18.00.  Representantar frå Statens vegvesen og Lindås kommune vil vera til stades, og svara på spørsmål frå innbyggjarane om planarbeidet.

Reguleringsplan for E39, parsell Eikefet–Romarheim,ligg no til offentleg ettersyn. I samband med kontormøtet, er frist for å gje uttale utsett til 19.02.14.

Kontaktperson i Lindås kommune er Arnold Matre , tlf 56375637

Plandokumenta finn du på nettet på følgjande adresse:

http://www.geoweb.no/braplan/planInnsyn.jsp?kildeid=1263&planid=1263-201203

 

 

 

 

Web levert av CustomPublish