Kontaktpersonar

Lindås kommune har tilsett ein eigen koordinator, som driftar prosjektet i 3-årsperioden.

Ønskjer du informasjon utover det du finn på desse sidene, ta kontakt med prosjektkoordinatoren eller einingsleiar for heimetenesta. 

Lurar du på om omsorgsteknologi kan vere eit hjelpemiddel for deg eller dine næraste, les meir på sida Slik kan du delta.

Kontaktinformasjon
Kari Eidsheim Bjørkheim, prosjektleiar
Telefon: 56 37 55 92 eller 97 56 20 26
E-post: Kari.Bjorkheim@lindas.kommune.no

Hildegunn Baravelli, ergoterapeut i Lindåsprosjektet
Telefon: 56 37 55 31 eller 40 91 26 87
E-post:: Hildegunn.Baravelli@lindas.kommune.no
 

Web levert av CustomPublish