Kontakt Lindås kommune

Du er velkomen til å ringa vårt sentralbord på telefon 56 37 50 00 kvardagar i tida 08.00 - 15.30. Rådhuset finn du sentral plassert i Knarvik, på adressa Kvernhusmyrane 41. Sjå gjerne og om du kan finna den hjelpa du treng under sjølvbetjening på hovudmenyen her på nettsida.

Ver merksam på at det ikkje er alle kommunen sine tenester som har rådhuset som besøksadresse. Besøksadresse og namn på kontaktpersonar finn du når du går inn på dei ulike tenestene under "våre tenester". 

Sjå vakttelefonar under "kontakt oss" i topp-menyen på denne sida for å finna nummeret til vaktfelefonar for dei ulike avdelingane i kommunen.

Førespurnader om saker som er til handsaming eller liknande, kan sendast på e-post til postmottak@lindas.kommune.no eller med ordinær post til Kvernhusmyrane 20, 5914 Isdalstø.

Nyttar du e-post, så oppgi din e-postadresse for å sikra høve til svar. Unngå å senda sensitiv personinformasjon per e-post.

Ver merksam på at all post til Lindås kommune vert handsama etter reglane som gjeldt for offentlegheit. Dette gjeldt både for ordinær post og e-post. Les meir om dette under postlister og innsyn.

 

Kontaktinformasjon folkevalde:

Send mail til ordførar på adressa ordforar@lindas.kommune.no

Kontaktinformasjon til øvrige folkevalde finn du under politisk organisering og våre folkevalde

 

Byggjesaksvakt;

Byggesaksvakta i ekspedisjonen på rådhuset har ope tysdag og torsdag kl. 09.00 - 15.00. Kom innom, eller kontakt oss i denne tida per telefon via sentralbord 56 37 50 00.

 

Kommunale barnehagar:

 • Alversund barnehage         56 37 55 55
 • Haugen barnehage            56 37 53 93
 • Kolås barnehage              56 37 50 62

For private barnehagar, sjå oversikt under barnehage

 

Kultur, idrett og fritid:

 • Bibliotek    Knarvik senter   56 37 54 31
  • Filial Lindås   56 37 52 58
 • Lindås Kulturskule             56 37 50 70
 • Nordhordlandshallen           56 37 57 99/945 30 126
 • Lindåshallen                      945 30 126
 • Frivilligsentralen                 56 37 51 46

 

Barnevern              56 37 50 82

 

Lindås PPT           56 37 54 07

 

Helse:

 • Helsestasjonar/Jordmor 56 37 50 74
 • Legevakt ........................ 116 117
 • Knarvik allmennpraksis  56 35 75 80
 • Knarvik legekontor ......   56 35 78 78
 • Lindås legekontor .......   56 34 35 80
 • Ostereidet legekontor .  56 35 40 39
 • Bytte av fastlege .......     810 59 500

Bufellesskap og dagsenter:

 • Bjørkhaugen bufellesskap  56 37 54 26
 • Knarvik brukarkont.           56 37 50 94
 • Knarvik sjukeheim            56 37 50 90
 • Kvernhusmyrane bufellesskap  56 37 54 25
 • Lindås bu og servicesenter 56 37 50 96
 • Ostereidet brukarkontor     56 37 50 98
 • Ostertunet                        56 37 54 53
 • Rørsvikrenen avlastning     56 37 54 16
 • Storhaugen bufellesskap   56 37 54 28
 • Såta bu og servicesenter   56 37 50 92
 • Ner Kolås Dagsenter         56 37 53 35

 

Kemneren i Nordhordland  56 37 50 28

 

Skular:

 • Alversund skule     56 37 50 50
 • Eikanger skule       56 37 50 30
 • Kløvheim skule      56 37 50 34
 • Knarvik barneskule 56 37 50 36
 • Leiknes skule        56 37 50 38
 • Lindås barneskule  56 37 50 40
 • Myking skule         56 37 50 42

 

Sjå eventuelt også vår oppføring på Gule sider for ytterlegare opplysningar om telefonnummer.

Om du ikkje finn informasjonen du leiter etter på nettsida, så send gjerne ein e-post til redaktøren. 

Web levert av CustomPublish