Konferanse om ungdom sine framtidstankar

Kva tenkjer vaksen ungdom i Nordhordland om framtida? Spørsmålet vert stillt i fersk spørjeundersøking, og resultata vert presentert på ein konferanse torsdag 19. mars 2015.

Tid og stad for konferansen er:
Torsdag 19. mars 2015 kl. 1830-21.00, Dampen i Knarvik

Påmeldnig:
Send e-post til post@reservebenkenas.no innan 16. mars. Konferansen er gratis.

Arrangørar:
Reservebenken i samarbeid med NHIL UNGIN, Sparebanken Vest, Industriutvikling Vest og Regionrådet i Nordhordland.

 

Trykk her for å kome til heimesida til regionrådet. Der kan du lese meir om konferansen og laste ned programmet.
 

Web levert av CustomPublish