Kommunestyret

31 medlemmar frå åtte ulike parti utgjer kommunestyret i Lindås kommune i perioden 2015-2018.

Her kan du sjå når kommunetyret har møter, laste ned sakskart og protokollar og finne kontaktinformasjon til alle medlemmer og varamedlemmer.

Kontaktinformasjon til medlemmene finn du under lista med møtedatoar.

Trykk her for å opne møteplanen til kommunestyret i eit eige vindauga.

 

Web levert av CustomPublish