Nordhordland kemnerkontor

Opningstid og kontaktinformasjon

Opningstida er frå 08.00 til 15.30.

Besøksadresse

Burkhovdane 5,
5914 Isdalstø
(vis a vis Knarvik barneskule

Om kemnarkontoret

Nordhordland kemnerkontor utfører skatteoppkrevjarfunksjonen for Lindås, Meland, Modalen, Radøy og Osteøry. Frå og med 1. mai til 31. desember har kontoret tilsvarande ansvar for Austrheim og Fedje.

Kontoret skal ivareta dei oppgåvene det lokale skatteoppkrevjarkontoret hadde, som mellom anna er:

 • innkrevjing av skatt og arbeidsgjevaravgift
 • innkrevjing av eigedomsskatt og kommunale gebyr
 • føring av skatterekneskap for kommunane
 • informasjon om skattetrekk og arbeidsgjevaravgift
 • arbeidsgjevarkontroll
​Betalingsinformasjon

Kontonummer for å betale skatt og arbeidsgiveravgift:

 • Modalen: 63450612520
 • Osterøy: 63450612539
 • Meland: 63450612563
 • Radøy: 63450612601
 • Lindås: 63450612636
 • Austrheim: 63450612644
 • Fedje: 63450612652

KID lagar du her https://www.skatteetaten.no/kid/

Pengar tilgode – endre eller registrere konto

Har du ikkje registrert eller ønskjer å bytte kontonummer til utbetaling av skattepengar? Bruk dette skjemaet:

Fyll ut og signer skjemaet. Pass på at du legg ved følgjande dokumentasjon før du sender det til oss: 

 • dokumentasjon på det er din konto eller at du har disposisjonsrett
 • kopi av legitimasjon med bilete og signatur

Det er ikkje trygt å sende sensitive opplysningar på e-post. Difor ber vi deg om å skjema med nødvendig dokumentasjon til:

Nordhordland kemnerkontor, 
Burkhovdane 5,
5914 Isdalstø

Kontaktpersonar

Navn (e-post)

Telefon

Arbeidsoppgåver

Trond Viggo Mjellelid 

56 37 58 91

Kemner

Else Kallekleiv

56 37 58 93

Skatterekneskap

Karoline Rathore

56 37 51 99

Innkrevjing

Martin Bergfjord Johansen 56 37 58 99 Innkrevjing

Torill Leirvåg

56 37 52 01

Rekneskapskontroll og kommunal avgifter

Grethe Haugsvær

56 37 58 81

Rekneskapskontroll

Tommy Klementsen

56 37 58 94

Rekneskapskontroll

Susann Dragøy 56 37 58 92 Innkrevjing og kommunale avgifter
Web levert av CustomPublish