Informasjonsmøte om planar for fylkesveg 57

Les meir for å sjå kva område det er snakk om? Bur du i eitt av områda? Merk datoen og notert følgjande info kalenderen din: 29. januar klokka 1800 - i Lindåshallen.

Statens vegvesen varslar oppstart av planarbeid for to område:

  1. Gang- og sykkelveg på fylkesveg 57 mellom Skodvin og Vågseidet
  2. Gang- og sykkelveg på fylkesveg 57 mellom tettstaden Lindås og Mongstad

I samband med oppstart av planarbeidet inviterer Vegvesenet til informasjonsmøte i Lindåshallen 29. januar klokka 1800.

For meir informasjon om planarbeidet og korleis du kan kome med innspel, gå til sida for kunngjeringar og høyringar.

 

Web levert av CustomPublish