Informasjon frå planavdelinga

Ynskjer du innsyn i vedtekne arealplanar? Har du spørsmål knytt til planarbeid? Planavdelinga starter opp ei prøveordning med planvakt ein gong i veka, der ein kan få informasjon knytt til planar.

Kontakt planavdelinga gjennom plan@lindas.kommune.no eller kom innom planvakten på rådhuset i tidsrommet kl 9-11 og 11.30-15 følgjande vekenr, og dagar:

AzNnitOf 5iLNAAAAAElFTkSuQmCC

 

Planvakta kan svare på spørsmål knytt til innhaldet i reguleringsplanar, men har du spørsmål knytt til ei særskilt byggesak, må du kontakte Byggesaksvakta på tysdagar eller torsdagar.

 

Nytt planregister under utvikling

Fram til årsskiftet kunne alle vedtekne arealplanar og arealplanar til offentleg ettersyn hentast fram gjennom innsynsverktyet Braplan. Braplan vart dessverre lagt ned før Lindås kommune fekk på plass eit alternativt innsynsverkty. Det vert arbeidd med nytt planregister som i løpet av mars/april månad skal vere på plass gjennom Nordhordlandskartet. I mellomtida ber vi om at de tek direkte kontakt med planavdelinga dei dagane vi har ope kontorvakt, jamfør lista over. Alternativt at de sender ein e-post til plan@lindas.kommune.no eller direkte til ansvarleg for den enkelte plan, sjå liste lenger nede.  

 

Planar under arbeid

Ynskjer du kontakt direkte med ansvarleg planleggar for planar under arbeid? Send ein e-post direkte til vedkomande

Offentlege planar:

Plan

Ansvarleg planleggar

E-postadresse

Kommunedelplan Knarvik-Alversund med Alverstraumen

Trude Langedal

Trude.Langedal@lindas.kommune.no

Arealdel av kommuneplan (KPA)

Line Thuen Waage

Line.Thuen.Waage@lindas.kommune.no

Områdeplan Alversund

Frøydis Ones

Froydis.Ones@lindas.kommune.no

Områdeplan Lonena

Line Thuen Waage

Line.Thuen.Waage@lindas.kommune.no

Områdeplan Ostereidet

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

 

Private planar:

Plan

Ansvarleg planleggar

Epostadresse

Bruvoll bustadområde

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Hillesvågen (næringsområde)

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Kjevikdalen næringsområde

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Alver næringsområde sør

Christian Hagerup Reinshol

Christian.Reinshol@lindas.kommune.no

Stølsmarka

Marte Hagen Eriksrud

Marte.Hagen.Eriksrud@lindas.kommune.no

Nystøltunet

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Sjurneset

Christian Hagerup Reinshol

Christian.Reinshol@lindas.kommune.no

Eidsnesstraumen

Marte Hagen Eriksrud

Marte.Hagen.Eriksrud@lindas.kommune.no

Hamnneset

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Fv 57 Lindås-Mongstad

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

E-39 oval rundkøyring, Knarvik

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

E-39 Mundalsberget bomstasjon Christian Hagerup Reinshol

Christian.Reinshol@lindas.kommune.no

Feste kai- og næringsområde

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Alver næringsområde

Christian Hagerup Reinshol

Christian.Reinshol@lindas.kommune.no

Alverstraumen kai

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Fv 57 Skodvin-Vågseide

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Keilen Vest

Christian Hagerup Reinshol

Christian.Reinshol@lindas.kommune.no

Nappevika småbåtanlegg

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Åsgard småbåthamn

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Nedre Bergås bustadområde

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Risøy hyttefelt

Kristin Schubeler Nielsen

Kristin.Nielsen@lindas.kommune.no

Hillesvåg bustadområde

Christian Hagerup Reinshol

Christian.Reinshol@lindas.kommune.no

Eikefet-Urdal, utv. Steinbrot, reguleringsendring

Hans Kristian Dolmen

Hans.Kristian.Dolmen@lindas.kommune.no

Web levert av CustomPublish