Ikkje gå på idrettsbana

Kommunen legg nytt dekke på Knarvik stadion. Medan jobben pågår, er det viktig at ingen trør i graset - eller på løpedekket.

Viktig melding frå fagleiar på Idrett og Grønt, Atle Vaage:

Det pågår no legging av nytt dekke på Knarvik stadion. Inntil vidare må ingen gå inn på løpedekket eller grasbana . Dette gjeldt både organisert trening og enkeltpersonar. Det vil bli varsla på kommunen si heimeside når bana kan brukast.

Web levert av CustomPublish