Idrett og idrettsanlegg

Søk om tid i anlegga våre
Slik søkjer du. Prisar og regelverk.

Prisar
Kva kostar det å leige eit anlegg? 

Frilufts- og idrettslag
Liste over aktuelle lag og organisasjonar

Idrettshallane våre
Nordhordlandshallen, Lindåshallen og Storstova på Leiknes.

Utandørs idrettsanlegg
Knarvik idrettspark, Lindås idrettspark, Ostereidet idrettspark, Alvserund skule, Seim skule.

Bade- og svømmeanlegg
Svømmehall. Offentleg bading.

Skianlegg
Private anlegg. Oppkøyrte skiløyper i sesongen.

Turmål og friluftsområde
Ved sjøen, i låglandet, på fjellet, friluftsområde.

Byggje eit anlegg?
Gratis rettleiing. Hjelp til å leite fram tilskottsordningar og skrive søknad.

Web levert av CustomPublish